– 2023 – styczeń – 19

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godzinie 10.30, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 13.12.2022r.Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 9.01.2023r.Opracowanie …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w   Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 roku został zmieniony wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Nowy wzór znajduje się z załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z występującymi wątpliwościami przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy wprowadzającej „dodatki elektryczne”, skorzystać ze wsparcia może …

Back to top