– 2023 – styczeń – 11

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że istnieje możliwość przyznania w 2023 roku pomocy w formie usług opiekuńczych.

Co to są usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze mogą być …

Back to top