– 2023 – styczeń – 05

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem przypomina  przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko nad Dunajcem, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 24) z dniem 31 stycznia 2023 r. upływa termin …

Back to top