– Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem przypomina  przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w gminie Krościenko nad Dunajcem, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 24) z dniem 31 stycznia 2023 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2022.

Uzupełnione oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem celem naliczenia należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym.

Do pobrania:

Back to top