– 2022 – listopad – 17

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o  godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Zaopiniowanie projektu …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2022 roku o  godzinie 13:00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Przyjęcie protokołu z XLIII uroczystej Sesji Rady Gminy Krościenko nad …

Back to top