– Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o  godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji. Omówienie imprez w sezonie zimowym z uwzględnieniem  kosztów (Mikołajki, Sylwester). 
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
BARBARA ŚNIEGOŃ


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godzinie 1400,  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godzinie 1530,  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 5. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji 
GERWAZY SKUBISZ    


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top