– 2022 – maj – 19

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.Analiza sprawozdania finansowego Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy …

Back to top