– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
  4. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
  5. Analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przewodnicząca Komisji
KUBIK NATALIA

Back to top