– Zaproszenie na szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych oraz kontrolą punktów sprzedaży.

Szkolenie odbędzie się w sali widowiskowej budynku Urzędu Gminy Krościenko n. D Rynek 35 w dniu 20 maja 2024r.(poniedziałek) w godzinach 11:00 – 13:00 .

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej i obejmować będzie m.in. omówienie  obowiązujących  aktów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych, porady dla sprzedawców z zakresu  zasad odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu,  omówienie konsekwencji wynikających ze sprzedaży alkoholu  nieletnim, naukę asertywnej odmowy, procedurę kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży oraz sposoby postępowania w sytuacjach nietypowych. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza zakaz sprzedaży energetyków nieletnim.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zalecany. Koszty pokrywa Gmina Krościenko nad Dunajcem w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023-2024 rok.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 17 maja 2024, pod numerem telefonu 18 262 30-77 w.31 (K. Kubik)

Back to top