– Zapłać ratę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2022r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Back to top