– XXXVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2022 roku o  godzinie 1200 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie sięw sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

GABRYŚ STANISŁAW

Back to top