– XXXVI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku o  godzinie 1400 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie sięw sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
  5. Odpowiedzi na interpelacje.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top