– XXXIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 marca 2022 roku o  godzinie 1200 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie sięw sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top