– XLI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2022 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem” Pani Annie Paluch.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Stanisławowi Ciężkowskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Janowi Błażusiakowi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Stanisławowi Gabrysiowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Józefowi Hamerskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Marianowi Jaroszowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Wojciechowi Knapczykowi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Stanisławowi Kołkowi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Stanisławowi Kołkowi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Władysławowi Oleksy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Odznaki za zasługi dla Gminy Krościenko nad Dunajcem” Panu Janowi Wolskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 sierpnia 2022r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, wniesionej w dniu 31 sierpnia 2022r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top