– Wyposażenie pod edukację kulturalną

W ramach realizacji projektu pn: „Rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 rozstrzygnięto już wszystkie postępowania przetargowe na wyposażenie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku.

Wyposażenie dostarczane było sukcesywnie. Tym razem z pozyskanych środków w ramach RPOWM na lata 2014-2020, oraz częściowo ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono:

  • laptopy
  • drukarki laserowe
  • telewizory
  • kioski interaktywne
  • stół multimedialny
  • wielofunkcyjna prasa transferowa z akcesoriami
  • ploter
  • zestaw podstawowy do witrażu
  • szlifierka do szkła witrażowego stół witrażowy
  • stół warsztatowy

Zakup wyposażenia związany jest z podstawową działalnością Gminnego Centrum Kultury i pozwolił na stałe wyposażenie trzech pracowni, tematycznych w tym: pracowni witrażu, pracowni krawiecko-hafciarskiej, pracowni fotograficznej, a także wyposażenie informacji kulturalnej w urządzenia wspomagające działalność informacyjno-promocyjną Centrum Kultury i Promocji.

Powstanie pracowni pozwoli na prowadzenie zajęć integrujących społeczność lokalną, dzięki którym uczestnicy zajęć pogłębią swoje pasje i rozwiną talenty.

Zakupione wyposażenie pozwoli na wzbogacenie oferty programowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku, poprawi komfort prowadzenia zajęć instruktorom, umożliwi atrakcyjny dostęp do edukacji kulturalnej dzieciom, młodzieży oraz seniorom.

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem” nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg
Back to top