– Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2022

Krościenko nad Dunajcem

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Lp.Nazwa organizacji pozarządowej/jednostki organizacyjnej/podmiotuTytuł zadaniaKwota dofinansowania
1.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy ul. Trzech Koron 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem„Transport uczniów niepełnosprawnych
z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem
i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny”.
  26.000 zł
Nazwa organizacji pozarządowej/jednostki organizacyjnej/podmiotuTytuł zadaniaKwota dofinansowania
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny z siedzibą w Grywałdzie, ul. Dworska 19A„Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko n/D w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”.    6.000,00 zł
Back to top