– Wspólne Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku o godzinie 1500, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie spraw związanych z bezpańskim psem, błąkającym się po terenie Grywałdu.
  3. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 6.09.2023r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Przewodniczący Komisji Rolnej
Wniosków i Petycji oraz Promocji, Agroturystyki
PLEWA FRANCISZEK
i Ochrony Środowiska CHROBAK JAN

Back to top