– Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+ – przypomnienie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że z dniem 31 maja 2021 roku skończył się „stary” okres zasiłkowy, który trwał od  01 lipca  2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Analiza list zasiłkowych z ostatniego miesiąca „starego” okresu zasiłkowego (maj 2021) i pierwszego miesiąca „nowego” okresu zasiłkowego (czerwiec 2021) wskazuje, że wciąż wiele osób nie złożyło wniosku o świadczenie wychowawcze „500+”.

Tylko złożenie wniosku o ustalenie prawo do świadczenia wychowawczego

do 30 czerwca 2021 roku

na „nowy” okres zasiłkowy, który rozpoczął się 01 czerwca gwarantuje, że Rodzice nie stracą środków za czerwiec tego roku.

Osoby, które złożą wniosek w dniu 01 lipca 2021 roku lub później, stracą prawo do wyrównania świadczeń za miesiąc czerwiec.

Back to top