– Umowa na chodnik podpisana

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy podpisał umowę za zadanie pn: „Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez budowę chodnika- Etap III. Wykonawcą zadania jest firma ZIBUD z Kamienicy.

Jest to już trzeci etap zadania, które realizowane jest sukcesywnie od 2021 roku.

„Droga 969 jest drogą wojewódzką łączącą Zakopane z Nowym Sączem. Istnieje tam duże natężenie ruchu drogowego, szczególnie podczas weekendów. Droga na większości swej długości nie posiada chodnika, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły i osób starszych, które poruszają się po drodze o wzmożonym natężeniu ruchu kołowego. Dodatkowo wzdłuż tej drogi położone jest osiedle romskie w Krośnicy oraz w Hałuszowej. Zadaniem gminy jest zapewnienie między innymi bezpiecznego dojścia do szkoły, przystanku autobusowego i innych obiektów użyteczności publicznej informuje Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

W bieżącym roku zostanie wykonana dalsza część chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi jak: odwodnienie drogi, wykonanie kanału technologicznego, oświetlenie uliczne.

 Na ten cel Gmina w bieżącym roku otrzymała środki w wysokości 235 000,00zł  z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030, oraz 462 642,50 w ramach konkursu Inicjatyw Samorządowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z Województwem Małopolskim.

Back to top