– Transmisja I Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 07.05.2024 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krościenku nad Dunajcem i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
  6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.
  7. Zakończenie obrad.
Back to top