– Świadczenie Dobry Start 300+ – mobilny punkt ZUS

Program dobry start 300+

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie na konto bankowe.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ można złożyć tylko elektroniczne.

Zapraszamy do punktu mobilnego, w którym pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych i wysłaniu wniosku o świadczenie 300+.

Żeby założyć konto na PUE ZUS należy mieć ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • adres mailowy,
  • numer telefonu,

 a do wysłania wniosku o świadczenie Dobry Start 300+:

  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie,
  • nr PESEL dziecka,
  • nazwę i adres szkoły do której będzie uczęszczało dziecko od 1 września 2021 r.,

Mobilny punkt ZUS będzie działał w dniu 25 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00-13.00, w Urzędzie Gminy –  Krościenko nad Dunajcem ul. Rynek 35.  

Back to top