– Sprzeczności i spójności Marzeny Bobrzeckiej

Wernisaż wystawy Marzeny Bobrzeckiej pt. „Sprzeczności i spójności – Powrót do korzeni” w galerii w ratuszu zgromadził tych, których interesuje szczególnie tkanina i ceramika.

Prace Marzeny Bobrzeckiej członka Stowarzyszenia Artystów Pienińskich to – jak podkreśla sama artystka – wynik jej fascynacji ceramiką i sztuką włókienniczą. Oba materiały łączy ona w ciekawy sposób pokazując ich sprzeczności, które jednak po ich połączeniu tworzą całości przejawiającą się w spójności. W kolorystyce jej dzieł dominują kolory ziemi i błękity, choć nie brakuje złota i srebra.

Marzena Bobrzecka, choć jest teraz wrocławianką, to swe korzenie ma w Krościenku nad Dunajcem, to stąd drugi człon nazwy wystawy – „Powrót do korzeni”. Artystka więc chętnie wraca w Pieniny, rodzinne strony mamy i dziadków. To zresztą tu w pięknie przyrody i krajobrazu – jak podkreśla – znajduje inspiracje do tworzenia.

 Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo. Od października 2018 roku realizuje ona program studiów doktoranckich na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich na ASP im. Eugeniusza Gepperta. W 2018 roku była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2020 roku – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 roku otrzymała też stypendium artystyczne Prezydenta Wrocławia, a w 2021 roku – Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Od 2016 roku zdobywa doświadczenie w branży włókienniczej, projektuje dywany i wykładziny głównie do wnętrz użyteczności publicznej. Jej celem badawczym jest wyeksponowanie wzajemnych relacji pomiędzy ceramiką unikatową, a tkaniną.         

Organizatorami wernisażu i wystawy byli: Stowarzyszenie Artystów Pienińskich i Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.  

Back to top