– Roboty remontowe w infrastrukturze gminnej

Na terenie sołectw Tylka-Biały Potok oraz Kąty-Niwki wykonawca zrealizował roboty remontowe w infrastrukturze drogowej. W ciągu drogi Kąty wyregulowano i naprawiono studnie odprowadzające wodę, a w ciągu drogi Węgliska w miejscu spękań i “wybrzuszeń” naprawiona została nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w okolicy Szkoły Podstawowej i mostku na Białym Potoku dokonano modernizacji części chodnika i jezdni.

Back to top