– Preferencyjny zakup węgla w 2023 roku

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla na rok 2023. Wniosek o zakup tak jak w zeszłym roku można złożyć na piśmie na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać do dnia 31.03.2023 r. – jeżeli wniosek w zeszłym roku nie był składany to w roku bieżącym można złożyć wniosek na zakup  3 ton węgla w innym przypadku 1,5 tony. Informujemy także, że w razie niewykorzystania limitu z roku 2022 będzie go można wykorzystać w całości w bieżącym roku.

Sprzedaż węgla będzie prowadzić Zakład Gospodarki Komunalnej, cena węgla tak jak w zeszłym roku wynosi 1968 zł  brutto za tonę.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość w oczekiwaniu na kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków.

Do pobrania:

Back to top