– Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 12 września 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  5. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy z dnia 1.08.2022r.
  6. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy, w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na obszarze Krościenko – Łąkcica.

Przewodniczący Komisji
PLEWA FRANCISZEK

Back to top