– Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie maila zatytułowanego „List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce.
  4. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie pisma Mieszkańców Tylki zatytułowanego „Petycja”.

Przewodniczący Komisji
PLEWA FRANCISZEK

Back to top