– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35
(sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2022.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK

Back to top