– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 1400 w Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala widowiskowa – parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Omówienie wniosku nr 3 Komisji Rewizyjnej w związku z pismem Wójta Gminy otrzymanym 12.04.2021.
  4. Realizacja wniosku nr 16 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zbadanie zlecenia przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem usług związanych z nadzorem inwestorskim i autorskim dla inwestycji „Realizacja XIX wiecznego Ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku”.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
KUBIK NATALIA

Back to top