– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Prowadzenie dalszych czynności kontrolnych rozpoczętych w dniu 06.10.2022r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI

Back to top