– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Informuję, że odwołane zostaje posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem zwołane na dzień 20 października 2022 r. godzina 1600 ze względu na pojawienie się nowych okoliczności związanych z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi.

Przewodniczący Komisji
BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI


Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia w zakresie przeprowadzonych czynności kontrolnych.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI

Back to top