– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 6 października 2022 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie kontroli w zakresie wniosku złożonego w dniu 18.05.2022 r.
  w zakresie funkcjonowania parkingu za Urzędem Gminy.
 4. Przeprowadzenie kontroli w zakresie wniosku złożonego w dniu 18.05.2022 r.
  w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna na terenie Sołectwa Krośnica.
 5. Przeprowadzenie kontroli w zakresie wniosku złożonego w dniu 22.09.2022 r.
  w zakresie zakupu parkometrów oraz ich uruchomienia na parkingu znajdującym się przy ul. Jana III Sobieskiego.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI

Back to top