– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 1200 w Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem za rok 2021.
  4. Informacja dotycząca głównych założeń Uchwały Antysmogowej dla Małopolski oraz sposób i efekty jej realizacji w Gminie Krościenko nad Dunajcem.

Przewodnicząca Komisji
KUBIK NATALIA

Back to top