– Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji i omówienie następujących tematów:
  3. realizacja imprez w roku 2021 z uwzględnieniem kosztów,
  4. plan pracy na rok 2022 ze szczególnym uwzględnieniem imprez planowanych w okresie wakacji.
  5. Spotkanie z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Omówienie wykonania budżetu za rok 2021 oraz planu pracy na rok 2022.
  6. Spotkanie z Kierownikiem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Omówienie organizacji roku szkolnego 2022/2023 na podstawie analizy arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych. Wyniki rekrutacji do jednostek szkolnych i przedszkolnych. 

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA

Back to top