– Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krościenku  ul. Pienińska 2 oraz  Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krościenku ul. Biały Potok 1 w sprawie  funkcjonowania przedszkola w sezonie letnim.
  3. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji. Omówienie realizacji imprez w 2022 r. z uwzględnieniem kosztów oraz omówienie planu pracy na rok 2023.
  4. Spotkanie z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Omówienie wykonania budżetu za 2022r oraz planu pracy na rok 2023.
    W przedmiotowym punkcie porządku obrad członkowie Komisji udadzą się do nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem, przy Al. Wędkarzy 1.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA

Back to top