– Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top