– Poradnik na czas kryzysu i wojny

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” to materiał przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, który zawiera informacje jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia.

Sytuacje kryzysowe mogą wynikać z różnych okoliczności i dzięki przygotowaniu oraz planowaniu zachowań na wypadek wystąpienia zagrożeń można zwiększyć szansę na zapewnienie sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa oraz ograniczyć straty materialne.

Poradnik zawiera wskazówki jak przygotować się do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, konieczności ewakuacji czy wybuchu wojny.

W pierwszej części poradnika mamy wyjaśnienia :

  • jak przygotować się do sytuacji kryzysowej,
  • jak reagować na sygnały alarmowe,
  • w jaki sposób przygotować rodzinę na zagrożenie ,
  • jak chronić się przed dezinformacją,
  • jak przygotować zapasy na czas zagrożenia i co powinien zawierać zestaw ewakuacyjny

Druga część poradnika opisuje działania w sytuacji zagrożenia. W czasie kryzysu i wojny musimy być gotowi do stawienia czoła szczególnym zagrożeniom jak np. skażenie terenu, brak dostaw energii elektrycznej i wody, konieczność ewakuacji lub schronienia, spotkanie z obcym wojskiem czy sytuacja zakładnicza.

Wiedza ta pozwoli na zachowanie spokoju i zwiększy szansę na przeżycie.

Poradnik zawiera również wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy, listę kontrolną plecaka ewakuacyjnego oraz tabelę na najważniejsze numery i dane, którą należy uzupełnić i mieć przy sobie. 

Poradnikowi towarzyszy materiał filmowy zrealizowany w ramach „Akademii Bezpieczeństwa RCB”, który został przygotowany we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego PSP oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa, byłym żołnierzem jednostki GROM.

K.Kubik

Do pobrania:

Back to top