– Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  3. Spotkanie z inspektorem nadzoru inwestycji  pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych na miejsca handlowe – plac targowy w Krościenku nad Dunajcem – etap I”.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2024.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK

Back to top