– Obowiązkowa wymiana licencji TAXI do końca 2022 roku

Krościenko nad Dunajcem

Informujemy przedsiębiorców, że  licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  przewozu osób  taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r.  podlegają obowiązkowej wymianie.

Wymiany można dokonać składając wniosek do Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie do 30 grudnia 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

Opłata za zmianę/dostosowanie licencji wynosi 10 % opłaty za jej udzielenie;

W przypadku nie złożenia wniosku do w/w terminu licencje  stracą swoją ważność.

Informacji udziela p. Krystyna Kubik pok.102 tel.18 262 30-77 w.31

Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Back to top