– Nowy teren sportowo -rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Krośnicy

Mieszkańcy Krośnicy mogą już bez utrudnień korzystać z nowych atrakcji, które wykonane zostały przy Szkole Podstawowej w Krośnicy. W dniu dzisiejszym, odbył się odbiór strefy sportowo-rekreacyjnej.

W ramach zagospodarowania działki powstało miejsce do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z boiskiem do badmintona, zamontowane zostały urządzenia do street workout, wykonana została bieżnia z piaskownicą do skoku w dal oraz utwardzono część terenu wraz z dojściem i dojazdem.

Zadanie było realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Prace prowadziła firma Mar-Bud  PPHU Marcin Surowiak z Krościenka nad Dunajcem.

Całkowita wartość projektu wynosi:  154 468, 96zł

Pozyskane środki unijne: 79 153, 00zł.

K.Kubik

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Krościenko n.D współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Back to top