– Jest plan budowy kolei linowej w Pieninach

Samorządowi liderzy reprezentujący Szczawnicę, Krościenko i Czorsztyn, przy udziale marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz prezesa Polskich Kolei Linowych S.A. Daniela Pitrusa, podpisali list intencyjny w sprawie planów budowy kolei linowej na odcinku Sromowce – Krościenko – Szczawnica.

Planowana przez władze samorządowe inwestycja ma w założeniu prowadzić do powstania unikalnego w skali Polski systemu komunikacyjnego, ograniczającego ruch samochodowy w terenie sąsiadującym z Pienińskim Parkiem Narodowym. Kolej linowa jest ekologicznym, a co za tym idzie przyjaznym środowisku środkiem transportu. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniłaby się bez wątpienia do rozwoju gmin Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem oraz miasta i gminy Szczawnica. Co więcej, miejscowości te jeszcze bardziej zyskałyby na atrakcyjności turystycznej oferując wyjątkową możliwość spędzenia wolnego czasu w bliskości z przyrodą.

Warto podkreślić, że patronem współpracy na rzecz budowy kolei linowej na terenie Gmin Szczawnica – Krościenko – Czorsztyn jest Województwo Małopolskie. Do analizy projektu, jako ekspert i doświadczony partner z branży, zostały zaproszone Polskie Koleje Linowe.

Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Małopolski. Rozwój i ożywienie turystyki to zadanie niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. W przypadku tego konkretnego projektu, planu budowy kolei linowej na odcinku Krościenko – Szczawnica, atrakcyjnemu poszerzeniu oferty towarzyszy też troska o minimalizowanie skutków transportu samochodowego, ochrona walorów przyrodniczych, które są bezcennym kapitałem Małopolski. Z przychylnością wspieramy śmiałe, innowacyjne pomysły, eksponujące piękno natury i usprawniające komunikację publiczną

– mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Polskie Koleje Liniowe przez 85 lat rozwijały doświadczenia prowadzenia kolei linowych i obiektów turystycznych w wyjątkowych lokalizacjach. Doskonale rozumiemy, że ludzie odwiedzają te miejsca właśnie, by obcować z naturą i podziwiać wyjątkową przyrodę. Cieszymy się z zaproszenia do współpracy dotyczącej pomysłu budowy kolei linowej w Pieninach. Jesteśmy dumni, że nasze wieloletnie doświadczenia i dotychczasowe realizacje związane z budową kolei linowych i ośrodków turystycznych Grupy PKL, znajdują uznanie w oczach lokalnych samorządów. Jesteśmy firmą działającą w branży transportowo-turystycznej i projekty o takim charakterze mają szanse na przychylność inwestycyjną PKL. Przed nami jeszcze długa droga. Projekt jest na początkowym etapie analizowania możliwości realizacji tej inwestycji, która jak wiemy jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności

– mówi Daniel Pitrus, prezes Zarządu Polskich Kolei Linowych SA.

Dzięki stworzeniu kolei linowej w Pieninach w przyszłości mogłyby powstać też kolejne obiekty rekreacyjno-turystyczne, prowadząc do dalszego wzrostu atrakcyjności regionu. Wszelkim inwestycyjnym działaniom towarzyszy świadomość, że w miejscowościach, zlokalizowanych na styku parków narodowych, rozwój komunikacji i zwiększenie ruchu turystycznego muszą być zbalansowane poprzez ochronę przyrodniczą.

Nie mamy dużej możliwości rozbudowy dróg, żeby uprawnić komunikację pojazdów, a jednocześnie chcemy uatrakcyjniać region i dostosowywać do potrzeb turystów. Takie podejście w naszych wspólnych dyskusjach było podstawą, by przystąpić do przeanalizowania możliwości budowy kolei łączącej w przyszłości początek i koniec spływu Dunajcem

– zaznacza Jan Dyda, wójt gminy Krościenko nad Dunajcem.

Podpisany właśnie list intencyjny, przez miasto i gminę Szczawnica, gminę Krościenko nad Dunajcem, gminę Czorsztyn oraz Województwo Małopolskie i spółkę Polskie Koleje Linowe, jest symbolicznym początkiem realizacji wspólnego celu: budowy kolei linowej w Pieninach. To inwestycja, która przyczyni się do rozwoju naszych miejscowości

–  podkreśla Tadeusz Wach, wójt gminy Czorsztyn.

Pieniny, wraz z Pienińskim Parkiem Narodowym, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Chcemy dbać o to wspólne dobro i rozwijać jego potencjał. Chcemy poszerzać ofertę turystyczną naszych gmin. Powstanie kolei linowej z pewnością może przyczynić się do stworzenia w regionie tak potrzebnych, nowych miejsc pracy. Inwestycja będzie też poprzedzona konsultacjami społecznymi

– dodaje Grzegorz Niezgoda, burmistrz miasta i gminy Szczawnica.

Back to top