– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska  odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

CHROBAK JAN

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia  odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku o godzinie 1400 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

ŚNIEGOŃ BARBARA

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w  dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                SKUBISZ GERWAZY                                        

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w  dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XX Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

KUNDZIARZ MARIAN

Back to top