– Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
BARBARA ŚNIEGOŃ


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2024.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
GERWAZY SKUBISZ

Back to top