– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 1200 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
ŚNIEGOŃ BARBARA


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
CHROBAK JAN


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
SKUBISZ GERWAZY


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
KUNDZIARZ MARIAN

Back to top