– Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 20 września 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
BARBARA ŚNIEGOŃ


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 20 września 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Informacja o kosztach poniesionych za odśnieżanie dróg gminnych za rok 2021/2022.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
GERWAZY SKUBISZ


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLI Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w poszczególnych sołectwach Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Informacja na temat zadłużenia gminy, zdolności kredytowej.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem odbędzie się w dniu 19 września 2022r. o godzinie 1500 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35

(pok. nr 104 – I piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży części działki w Krośnicy.
 3. Wydanie opinii w sprawie zamiany działek w Krościenku (Sołectwo Kąty-Niwki).

Przewodniczący Komisji
Gerwazy Skubisz

Back to top