– Informacja o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
BARBARA ŚNIEGOŃ


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja o zakończonych inwestycjach w gminie ze szczególnym uwzględnieniem dróg i ich oświetlenia.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
GERWAZY SKUBISZ


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Krościenko n.D.
 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w poszczególnych sołectwach Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 5. Informacja o składanych wnioskach przez jednostki gminne mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top