– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 7 marca 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Analiza dokumentów otrzymanych od Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem dot. wniosku nr 3 komisji rewizyjnej w sprawie przygotowania zestawienia usług realizowanych przez podmioty zewnętrzne w latach 2017-2020.
 4. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie wniosku nr 16 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz wniosku Radnego Stanisława Tkaczyka w sprawie zasad wykonywania umowy o świadczenie obsługi prawnej.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 7 marca 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Rozpatrzenie korespondencji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
GERWAZY SKUBISZ


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 8 marca 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 9 marca 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
BARBARA ŚNIEGOŃ


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 9 marca 2022 roku o godzinie 1400, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji 
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top