– Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 14 lutego 2022 roku o godzinie 1300, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.

Przewodniczący Komisji
FRANCISZEK PLEWA


Posiedzenie Komisji Rolnej oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 14 lutego 2022 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
JAN CHROBAK


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 roku o godzinie 1300, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.

Przewodnicząca Komisji
NATALIA KUBIK


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
BARBARA ŚNIEGOŃ


Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku o godzinie 1200, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji 
GERWAZY SKUBISZ


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku o godzinie 1400, w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
MARIAN KUNDZIARZ

Back to top