– Informacja dot. parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że od dnia 8.11.2022 r. (wtorek) parking przy ul. Jana III Sobieskiego będzie płatny.

Opłaty za parkowanie będą następujące:

 1. pojazdy osobowe
  • za każdą rozpoczętą godzinę – 2,00 zł,
  • opłata dobowa (bilety dobowe upoważniają do parkowania przez 24 godziny) – 20,00 zł;
 2. pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łączniez kierowcą (autobusy), w wyznaczonych miejscach do parkowania, w wysokości:
  • za każdą rozpoczętą godzinę – 5,00 zł,
  • opłata dobowa (bilety dobowe upoważniają do parkowania przez 24 godziny) – 50,00 zł.

Parkowanie z zerową stawką opłat dotyczy:

 • osób uczestniczących w nabożeństwach kościelnych w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem w czasie trwania tych nabożeństw.
 • osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. z 2015 r. poz. 108 poz.908 ze zm.) jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów.
 • oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich, podczas wykonywania obowiązków służbowych (pojazdów uprzywilejowanych, pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno–kanalizacyjne, itp.) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

W przypadku niewniesienia opłat za parkowanie ustalona została opłata dodatkowa w wysokości 100,00 zł dla pojazdów osobowych oraz 200,00 zł dla pozostałych pojazdów, za każdą dobę, którą pobiera się na podstawie wystawionego przez osobę upoważnioną wezwania do zapłaty. Obniża się wysokość opłaty dodatkowej z kwoty 100,00 zł do kwoty 50,00 zł oraz z kwoty 200,00 zł do kwoty 100,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 24 godzin. Obniżoną opłatę dodatkową można opłacić w parkometrze.

Back to top