– Gmina Krościenko nad Dunajcem – pomaga uchodźcom

W dniu dziejszym z inicjatywy Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami gminy, którzy udzielają zakwaterowania uchodźcom.

Na spotkaniu poinformowano kwaterodawców o  miedzy innymi: zasadach zakwaterowania, uzyskania numeru Pesel dla obywateli Ukrainy, dostępnej opiece zdrowotnej, w tym możliwości szczepień przeciw COVID 19, opiece szkolnej oraz o zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci. Odbywają się także spotkania z obywatelami Ukrainy, kolejne spotkania zaplanowano na najbliższe dni. W najbliższych dniach planowane jest także zorganizowanie nauka języka polskiego w budynku remizy OSP w Krościenku nad Dunajcem.

Jednocześnie informujemy, że najważniejsze działania koordynowane i wykonywane są przez pracowników gminy przy udziale Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającego w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 Są to między innymi:

 • prowadzenie ewidencji osób, które przyjechały z Ukrainy (codzienna aktualizacja)
 • prowadzenie rejestru obiektów noclegowych przyjmujących uchodźców z Ukrainy – (codzienna aktualizacja)
 • prowadzenie rejestru rodzin chcących przyjąć uchodźców z Ukrainy (codzienna aktualizacja)
 • prowadzenie bazy pomocy mieszkaniowej zadeklarowanej przez mieszkańców gminy
 • zakwaterowanie w obiektach noclegowych oraz wyżywienie
 • zakwaterowane w rodzinach
 • zapewnienie najpotrzebniejszych rzeczy (m.in. odzież, artykuły żywnościowe, przybory szkolne, artykuły higieniczne)
 • bieżąca pomoc udzielana uchodźcom z Ukrainy – informacja w zakresie: leczenia, zapisów do szkół, transportu, itd.; kierowanie do miejsc, w których można uzyskać informacje na temat możliwości zatrudnienia, uzyskania statusu uchodźcy, itd.
 • współpraca z Policją
 • koordynowanie pracy magazynu z artykułami pierwszej potrzeby (zlokalizowany w budynku OSP Kroscienko ul. Kościuszki 1)
 • analiza bieżącej sytuacji na terenie gminy
 • codzienne raportowanie organom wyższego szczebla

Aktualnie w Gminie Krościenko nad Dunajcem przebywa ok. 190 osób z Ukrainy w tym ok. 80 dzieci. Liczba ta zmienia się z dnia na dzień. Część osób zatrzymuje się u nas w gminie na kilka dni i wyjeżdża  dalej – do innego miejsca w Polsce lub w Unii Europejskiej. Większość jednak na razie zostaje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kroscienko nad Dunajcem i ofiarodawcom zaangażowanym w pomoc Ukrainie, którzy licznie zgłaszają się do Urzędu Gminy.

Wszystkich chcących włączyć się w pomoc prosimy o kontakt drogą mailową z tut. urzędem gmina@kroscienko.pl

Wójt Gminy
Jan Dyda

Back to top