– Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego

Szanowni Państwo:

Informujemy, że Gmina Kroscienko nad Dunajcem ma „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego , aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego , także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem oraz lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu

 1. Rozmieszczenie punktów wydawania jodku potasu na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Krościenko ul. Esperanto 2
2. Szkoła Podstawowa Grywałd- Grywałd ul. Szkolna 29
3. Szkoła Podstawowa Krośnica – Krośnica ul. Ojca Leona 1

 1. Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem:
 1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym.
 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Kroscienko nad Dunajcem
 4. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 5. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia – plik do pobrania na dole strony.
 6. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
 7. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

 • Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąca życia, 12,5 mg jodu- ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 25 mg jodu – ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 50 mg jodu – 1 tabletka
 • Osoby od 12 do 60 lat, 100 mg jodu – 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 100 mg – 2 tabletki

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Do pobrania:

Wójt Gminy Jan Dyda

Opracował.K.Kubik

Back to top